Torgfika

Antal deltagare 100

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Linköpings