Tempo

Antal deltagare 10

Namn på laget Handels

Kommun: Borlänge

Kontaktperson: Cecilia Holm

Gatuadress, nr: Hagavägen 23

Postnummer: 78431

Ort: Borlänge