Stålhamra

Antal deltagare 500

Namn på laget Compass Group Loves Fairtrade

Kommun: Södertälje