Stadshusfika

Antal deltagare 100

Namn på laget Fairtrade City Lidköping

Kommun: Lidköpings