Stadshuset Ronneby

Antal deltagare 80

Namn på laget Fairtrade City Ronneby

Kommun: Ronneby