Sofia församling Stockholm

Antal deltagare 150

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Stockholms