Schyst fika på Sensus

Antal deltagare 50

Namn på laget Sensus studieförbund

Kommun: Göteborgs