Paus på Lådan

Antal deltagare 10

Namn på laget Boklådan

Kommun: Örnsköldsviks