Oxie kyrka fikar fairtrade!

Antal deltagare 50

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Malmö