Osk fika

Antal deltagare 50

Namn på laget Fairtrade City Deje & Forshaga

Kommun: Forshaga