Morgonfika på Blodis

Antal deltagare 4

Namn på laget Vårdförbundet

Kommun: Karlstads