Miljöförvaltningens torsdagsfika

Antal deltagare 100

Namn på laget Fairtrade City Göteborg

Kommun: Göteborgs