Maxi Special blge

Antal deltagare 9

Namn på laget Handels

Kommun: Borlänge

Kontaktperson: Katarina Pettersson

Gatuadress, nr: Mjälgavägen 2

Postnummer: 78437

Ort: Borlänge