Majas crew på salong noomi

Antal deltagare 8

Namn på laget Handels

Kommun: Gävle

Kontaktperson: Maja Ullberg

Gatuadress, nr: Timmermansgatan 24

Postnummer: 80252

Ort: Gävle