LO

Antal deltagare 20

Namn på laget LO Katterna

Kommun: Göteborgs