LO-distriktet i Skåne vån 7

Antal deltagare 11

Namn på laget Handels

Kommun: Malmö

Kontaktperson: Snezana Bukvic

Gatuadress, nr: Olof Palmes Plats 1

Postnummer: 214 48

Ort: Malmö