Lägerhyddan

Antal deltagare 15

Namn på laget Handels

Kommun: Linköpings

Kontaktperson: Pia Juhlin

Gatuadress, nr: Rekrytgatan 5

Postnummer: 58214

Ort: Linköping