Kyrkokansliets Fairtrade Challenge-fika

Antal deltagare 180

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Uppsala