Kyrkkaffe

Antal deltagare 120

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Stockholms