Kyrkfika i Equmeniakyrkan

Antal deltagare 80

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Lerums