Kyrkfika

Antal deltagare 50

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Kungsbacka