Kyrk-kaffe Caroli kyrka

Antal deltagare 40

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Borås