KFmarknad

Antal deltagare 11

Namn på laget Fairtrade City Helsingborg

Kommun: Helsingborgs