Kärnisfika

Antal deltagare 15

Namn på laget Inget lag

Kommun: Stockholms