Handels avd. 36

Antal deltagare 10

Namn på laget Handels

Kommun: Uppsala

Kontaktperson: Åsa Bergman

Gatuadress, nr: Stallängsgatan 17a

Postnummer: 75318

Ort: Uppsala