Handels

Antal deltagare 350

Namn på laget Handels

Kommun: Malmö

Kontaktperson: IKEA / HAF Katarina Hjörneby

Gatuadress, nr: Kulthusgatan 1

Postnummer: 21586

Ort: Malmö