Gofika

Antal deltagare 30

Namn på laget Fairtrade City Helsingborg

Kommun: Helsingborgs