Gemensam PART-fika

Antal deltagare 10

Namn på laget Fairtrade City Helsingborg

Kommun: Helsingborgs