Fritz fikar

Antal deltagare 13

Namn på laget Handels

Kommun: Halmstads

Kontaktperson: Lisa Andersson

Gatuadress, nr: Kapellgatan 19

Postnummer: 30234

Ort: Halmstad