Foto, fika och fairtrade

Antal deltagare 50

Namn på laget Studieförbundet Vuxenskolan

Kommun: Lysekils