Folkröran fikar

Antal deltagare 10

Namn på laget Handels

Kommun: Kristianstads

Kontaktperson: Anna Hedlund

Gatuadress, nr: Kanalgatan 94

Postnummer: 29141

Ort: KRISTIANSTAD