Fikastund

Antal deltagare 15

Namn på laget Handels

Kommun: Helsingborgs

Kontaktperson: Camilla Celander

Gatuadress, nr: Ekslingan 7

Postnummer: 254 67

Ort: Helsingborg