Fikakungarna

Antal deltagare 150

Namn på laget Fairtrade City Helsingborg

Kommun: Helsingborgs