Fika på ABF i Katrineholm

Antal deltagare 20

Namn på laget Handels

Kommun: Katrineholms

Kontaktperson: Anna Åteg

Gatuadress, nr: Videvägen 9

Postnummer: 64149

Ort: Katrineholm