Fika för stora och små

Antal deltagare 40

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Tjörns