Fika för rättighetet

Antal deltagare 180

Namn på laget Handels

Kommun: Strängnäs

Kontaktperson: Jonathan Forsgren

Gatuadress, nr: Fjädervägen 22

Postnummer: 64547

Ort: Strängnäs