Faitrade Vision Västra Hisingen

Antal deltagare 50

Namn på laget Vision

Kommun: Göteborgs