Fairtradefika

Antal deltagare 15

Namn på laget Handels

Kommun: Örnsköldsviks

Kontaktperson: Alexandra Moberg

Gatuadress, nr: Lasrettsgatan 20

Postnummer: 89132

Ort: Örnsköldsvik