Fairtrade Höganäs

Antal deltagare 100

Namn på laget Compass Group Loves Fairtrade

Kommun: Höganäs