Fairtrade-fikapaus

Antal deltagare 100

Namn på laget Kyrkor för Fairtrade

Kommun: Stockholms