Fairtrade fika på Vänermuseet

Antal deltagare 30

Namn på laget Vänermuseet

Kommun: Lidköpings