Fairtrade-fika på Glokala

Antal deltagare 17

Namn på laget Inget lag

Kommun: Malmö