Fairtrade-fika på alla vårdboenden, trygghetsboenden och servicerestauranger i Karlstads kommun

Namn på laget:
Karlstads kommun

Kommun:
Karlstads kommun

Antal deltagare:
1100

Ej inloggade kan inte redigera