Fairtrade- fika med personalen på ICA

Antal deltagare 10

Namn på laget Munkfors Fairtrade City

Kommun: Munkfors