Fairtrade fika

Antal deltagare 400

Namn på laget Svenska kyrkan Alingsås

Kommun: Alingsås