Fairfika för kommunikatörer

Antal deltagare 19

Namn på laget Lunds universitet

Kommun: Lunds