Designian

Antal deltagare 12

Namn på laget Handels

Kommun: Göteborgs

Kontaktperson: Sara Holmberg

Gatuadress, nr: Vallgatan 14

Postnummer: 411 16

Ort: Göteborg