Coop Herrhagen

Antal deltagare 10

Namn på laget Handels

Kommun: Karlstads

Kontaktperson: Camillla

Gatuadress, nr: Fryxellsgatan 4

Postnummer: 652 22

Ort: Karlstad