Cervera

Antal deltagare 5

Namn på laget Handels

Kommun: Malmö

Kontaktperson: Lila Veljanovska

Gatuadress, nr: Malmborgsgatan 6

Postnummer: 21138

Ort: Malmö