Konsumentföreningen Stockholm

Hållbarhet är viktigt för oss i Konsumentföreningen Stockholm och genom att välja Fairtrade-märkt bidrar vi alla till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vi har varit medlemsorganisation i Föreningen för Fairtrade Sverige ända sedan föreningen hette Rättvisemärkt, och under åren har vi utbildat både våra medlemmar och våra förtroendevalda om Fairtrade och rättvis handel.

Hälsa och hållbarhet högt på agendan

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) representerar över 800 000 medlemmar som tillsammans utgör en av huvudägarna i Coop. Vi bidrar med goda idéer, nya lösningar och resurser för att förbättra butiksupplevelse, sortiment, pris och erbjudanden, samt har en pågående dialog om vad vi kan göra tillsammans för att nå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Hälsa och hållbarhet står högt på agendan hos oss och vi arbetar för att våra medlemmar ska kunna konsumera smart och hållbart – alltid med utgångspunkt i våra kooperativa värderingar, där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Vi har regelbundet aktiviteter i Coop-butikerna och på andra arenor, där vi möter kunder och berättar om vad Fairtrade står för. Fairtrade är dessutom närvarande i våra externa och interna kanaler, på vår webb och i olika nyhetsbrev.

Löparfest med Fairtrade-fika

Vi deltar i Fairtrades olika kampanjer för att öka kännedomen och kunskapen om märkningen. Årets Fairtrade Challenge sammanfaller med vår löparfest för motionärer och elitlöpare, KfS Kungsholmen Runt. Då kommer vi att bjuda på Fairtrade-fika och prata med publiken och löparna om hållbar konsumtion. Det kan även tänkas bli en Fairtrade-märkt produkt i den goodiebag som löparna får när de går i mål i år…

Johan Thidell
Konsumentföreningen Stockholm